baupool

Strefa Transportu transport nadgabarytów / oversize transport / übergroßer Transport

Başvuru sırasındaki fiyat

En üst reklam
Strefa Transportu transport nadgabarytów / oversize transport / übergroßer Transport
Strefa Transportu transport nadgabarytów / oversize transport / übergroßer Transport
Strefa Transportu transport nadgabarytów / oversize transport / übergroßer Transport
Yer Polonya
Teslimat var
Koşul Yeni
Reklemcının durumu Ticari
Üretim yılı 2020
Reklam numaranız 5521276

Daha fazla açıklamalar

Profesjonalizm i Doświadczenie.
Specjalizujemy się w transporcie drogowym. Środki transportu ściśle dopasowujemy do oczekiwań Klienta.

Ładunki: od drobnicowych do ponadnormatywnych oraz ładunki wymagające specjalistycznego wsparcia logistycznego – takie, jak maszyny budowlane, rolnicze, dłużyce lub fragmenty konstrukcji.

Każdy transport omawiany i wyceniany jest indywidualnie; w standardzie objęty ochroną przed uszkodzeniem / kradzieżą. Dodatkowo: ubezpieczenia od wartości przewożonego towaru, odprawy celne, magazynowanie, spedycję morską, kolejową i lotniczą, etc.
_____________________________________________________________ _________________

Professionalism and Experience.
We specialize in road transport. We closely match the means of transport to the customer's expectations.

Cargoes: from general cargo to oversized cargo, as well as cargo requiring specialist logistic support - such as construction machines, agricultural machines, logs or parts of structures.

Each transport is discussed and priced individually; as a standard it is protected against damage / theft. Additionally: insurance against the value of transported goods, customs clearance, storage, sea, rail and air freight forwarding, etc.

_____________________________________________________________ __________________________

Professionalität und Erfahrung.
Wir sind auf den Straßentransport spezialisiert. Wir stimmen das Transportmittel genau auf die Erwartungen des Kunden ab.

Ladungen: von Stückgut bis hin zu übergroßen Gütern sowie von Gütern, die spezielle logistische Unterstützung erfordern - wie Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen, Baumstämme oder Teile von Bauwerken.

Jeder Transport wird individuell besprochen und bepreist; standardmäßig ist er gegen Beschädigung/Diebstahl geschützt. Zusätzlich: Versicherung gegen den Wert der transportierten Güter, Zollabfertigung, Lagerung, See-, Bahn- und Luftfrachtspedition, etc.

Daha fazla bilgi talep edin

Services

Bedelsiz ve yükümlülük taşımadan - nakliye ortağımız ...... dan navlun fiyatı alın.
Nakliye teklifleri isteyin
Görmek için randevu talep edin

Reklamcı

seller_logo
Strefa Transportu Kamil Magdziak
Onaylanmış Satıcı
Bay Szymon Pytlowski
Mikułowice 268A
28-100 Busko Zdrój
Polonya
Konuşuyoruz:
İngilizce, Polonyalı
 WhatsApp Bu satıcının tüm makinalarıBayi web sitesi
Yazdırma Rapor ilanı
baupool seyahat halinde olduğunuz zamanlar için ayrıca telefon uygulaması mevcuttur! iOS ve Android için!
E-posta ile ücretsiz haber ve promosyonlar!